دستگاه پوشیدنی هوشمند

https://www.keeponenergy.com/smart-wearable-device/

دستگاه پوشیدنی هوشمند

● اندازه های انعطاف پذیر سفارشی.

● طراحی بسته باتری ایمن و قابل اعتماد.

● قابلیت شارژ سریع: می تواند 3C-5C را پشتیبانی کند.

● عملکرد تخلیه قوی در دماهای بالا و پایین.

● چگالی انرژی لبه پیشرو.

● عملکرد ثابت در طول عمر چرخه.