مراقبت شخصی

https://www.keeponenergy.com/personal-care/

مراقبت شخصی

این سری از محصولات عمدتاً برای ابزارهای مراقبت شخصی مانند ریش تراش های الکترونیکی، مسواک های الکترونیکی، گیره های الکترونیکی/ماشین کننده، آبیاری دهان و کاربردهای الکترونیکی لوازم آرایشی کاربرد دارند.

● خروجی تخلیه پالس بالا 8C-12C.

● عملکرد خوب با ایمنی بالا.

● عملکرد پایدار، عمر چرخه تا 500 چرخه.

● عملکرد شارژ سریع و دشارژ قوی، از جمله عملکرد کم تخلیه خود و بازیابی خوب تخلیه بیش از حد.